Acı anıları silmek!

0 1

Bazen açıklamakta zorlandığınız farklı davranışlarda bulunuyorsanız, bu anlamlandıramadığınız davranışlar geçmişte yaşamış olduğunuz bir olaya verdiğiniz travmatik tepkiden kaynaklanıyor olabilir. Bu travmatik anlar, bugünü ve geleceğinizi etkileyebilir.

Peki travmalar silinebilir mi, unutulabilir mi ?

Anılarınız silinmez, unutulmaz ancak EMDR (Gözle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) terapisi ile canınızı yakmayan, sizi korkutmayan, olayı hatırladığınızda ilk yaşadığınız andaki gibi huzursuz etmeyen “yalnızca bir an” haline gelir. Anı olması gerektiği yerde geçmişte bırakılır. EMDR terapisinde amaç danışanı geçmişten kurtarıp sağlıklı üretken bir şimdiye ulaştırmaktır.

EMDR ile ilgili en çok merak edilenlerden biri seans sırasında danışanın nasıl bir uygulama ile karşı karşıya kaldığıdır. Terapide herhangi bir ilaç, manyetik uyarım ya da hipnoz gibi teknikler uygulanmaz. Danışanın bilinci tamamen açıktır, terapiye aktif bir şekilde katılır. Seans sırasında terapist BLS (Bilateral Stimulation) yani çift yönlü uyarım uygular. Bu uyarım bazen terapistin el parmaklarının sağ ve sol yönlü hareketini takip etmeyle, bazen kulaklıktan sağ ve sol kulaklığa gelen tıp tıp sesini işitmeyle ya da ele gönderilen titreşimlerle beynin sağ ve sol lobu hafifçe uyarılır. (Farklı birçok çift yönlü uyarım tekniği vardır.) Bu teknikle danışanı rahatsız eden duyumlara yoğunlaşması sonrasında bu rahatsızlık veren duyumlara duyarsızlaşıp anıların yeniden işlemlenmesi sağlanır. Yeniden işlemleme ile danışan şimdiye daha sağlıklı bir şekilde devam eder. Güncel olarak sorunlarla baş etme gücü artar.

EMDR terapisi acı anılar dışında başka psikolojik rahatsızlıkların tedavisini de mümkün kılmaktadır.

Bu güne kadar dünyada ve Türkiye’de binlerce kişi farklı psikolojik rahatsızlıklarına EMDR terapisi ile çözüm sağlamıştır. EMDR terapisi;

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kaygı Bozuklukları, Öfke Sorunları, Depresyon, Sınav Kaygısı, Fobiler ,Yeme Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Cinsel Sorunlar, Bağımlılık Sorunları, Özgüven Eksikliği, Ayrılık, Aşk acısı ile baş etme, Migren, Fibromiyalji gibi psikosomotik hastalıklar ya da tekrarlayan istenmedik davranışlar, bağlanma sorunları gibi durumlar da dahil olmak üzere pek çok psikolojik sorunun tedavisinde etkilidir. EMDR terapisi şu anda var olan psikolojik sorunların temelinde kişi için travmatik bir yaşantı yattığı felsefesiyle çalışır.

EMDR terapisi çalışılan travmatik anıya bağlı rahatsız edici duyum, duygu, düşünce ve bedensel semptomlarda hızlı ve kalıcı bir azalma sağlar. EMDR; fizyolojik temelli bir terapi yöntemi olduğundan beyinde değişim meydana gelir. Beyin görüntüleme cihazları ile yapılan pek çok çalışmada beynin olumlu yöndeki değişimi bulgulanmıştır. Online olarak da tedavisi olan bu terapi her yaş grubunu uygulanabilmekte ancak uygulama yapan terapistin gerekli eğitimlerden ve süpervizyonlardan geçip geçmediğine dikkat edilmelidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.