Bağlanma- john bowbly

0 0

Bowbly bu eseri yazma sebebini, insan gelişiminin en önemli evresinin 0-3 yaş arasında olduğunu ve bunun en önemli sebebinin ”bağlanma” ilişkisi olduğunu açıklamış. Bebeğin ağlama evrelerini 3’e ayırarak (protesto, umutsuzluk, kopma) her bir evrenin bağlanma ihtiyacının yansıması olduğunu açıklamış. Bağlanma ve ”İkincil dürtü teorisi” arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bunu sadece insan bebekler üzerinde değil, babunlar ve alyanaklı maymunlar üzerindeki durumlarını da eklemiş. Bağlanmanın yaşamın ilk yılında yoğunluğunun ve sıklığının arttığını, ikinci ve üçüncü yıllarda azaldığını, insanlardaki fetiş seçiminin üçüncü yaş sırasındaki periyodu merkez aldığını söylemiş. Gülümseme evrelerini inceleyip üçe ayırmış, bebelemenin özelliklerini tanımlamış. Bağlanma figürünü birincil bağlanma figürü olarak ilk yılda anneye olduğunu, ikinci yılda babayla rol paylaşımı yapıldığını söylemiş. Bağlanma figürünün nerede olduğunun eminliğinden sonra oyun arkadaşı arandığını belirtmiş. Winnicot’un ”Nesne ilişkilerine geçiş süreci” olarak adlandırdığı evreye katılmamış, bu sürece ancak ”Geçici Süreç, Geçici Nesne” denilebileceğini savunmuş. Bağlanmanın sağlanmasını; 1-) Ağlamasına Tepki Vermek 2-) Sosyal Etkileşim 3-) Sinyallere Zamanında ve Uygun Tepki verilmesi şeklinde en uygun şekilde sağlanacağını savunmuş. Bağlanmada önemli olan bebeğin bedensel ihtiyaçların tatmini değil, ”Sosyal Etkileşim” olduğunu ifade etmiş. Bağlanma kriterinin, annesi bebeği bırakıp gittiğindeki ”itirazı” değil, bebeğin annesi döndüğündeki tepkisinin ölçülmesi sayesinde olacağını söylemiş. Annenin yenidoğan bebeğine nasıl davranacağını; ”Annenin doğumdan önceki 2 yıl deneyimlediği duygu ve düşüncelerle ilgili olduğunu” ve bebeğe verilen tatmin arttıkça bağlanmanın ”istikrarlı” hale geldiğini savunmuş. Çocuğun diğer insanlara bakış açısının, ”annesinin bebekle ilgilenirken, bebeğin bakış açısını dikkate alıp almadığı” sayesinde geliştiğini ifade etmiş. Çocuğun diğer insanları analiz becerisinin üçüncü yılda oldukça iyi geliştiğini Ainsworth ile paylaşmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.