Beden imgesi ve ilişkili psikolojik kavramlar üzerine sistematik bir derleme: etnik köken önemli midir?

0 0

Alanyazında sıklıkla çalışılan güncel konulardan biri olan beden imajı, kişinin kendi bedenine yönelik tutumları olarak tanımlanmaktadır. Bu sistematik derleme etnik köken ve beden imajı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları gözden geçirmeyi amaçlamıştır. EBSCO, PubMed, Wiley Online Library, PsycARTICLES ve DergiPark aracılığıyla yapılan ilk alanyazın taramasında toplam 795 çalışma bulunmuştur. Çalışmaya dahil etme kriteri 2010-2021 yılları arasında İngilizce veya Türkçe yazılmış tam metin çalışmalar iken, tarama sürecinde makale formatında olmayan, araştırma odağıyla ilgili olmayan, nitel bir yöntem kullanan ve kültürler arası etnik farklılıklara önem vermeyen çalışmalar derlemeye dahil edilmemiştir. Tarama sonucunda elde edilen 12 çalışma PRISMA kriterlerine göre rapor edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, 6 çalışmaya göre kolektivist toplumlarda yaşayan bireylerin, 3 çalışmaya göre ise bireysel toplumlarda yaşayanların beden memnuniyetsizliğinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bu çalışmaların yanı sıra, 1 çalışma sadece kolektivist toplumları karşılaştırmıştır. Ayrıca incelenen 1 çalışmada belirli bir kültüre yönelik farklılıklara dair nihai bir sonuca varılamamışken, 1 çalışmada da bireylerin beden algısında herhangi bir etnik farklılık bulunmamıştır. Derlenen çalışmaların bulgularına genel olarak bakıldığında, kolektivist toplumlarda yaşayan bireylerin beden memnuniyetsizliğinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, ortaya çıkan bulgulara göre kadınlar erkeklerden daha fazla beden memnuniyetsizliği yaşamaktadırlar. Ancak Asya kültürlerinde erkekler batı kültürüne kıyasla daha zayıf beden imajına sahiptirler. Ek olarak, beden imajı ile ilgili ortaya çıkan etnik farklılıklar akran ilişkilerinden etkilenmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.