Dikkat ve hızlı okuma

0 0

Dikkat nedir?

Düşünce, algılama ve kavrama gibi zihinsel yetileri, başka uyaranları dışlayarak yalnızca belirli uyaranlar üzerinde yoğunlaştırma gücüne dikkat denilmektedir. Dikkat zihinsel enerjinin beynimiz içinde dağılışını kontrol eder. Dikkat; duygularla düşünceyi bir nokta üzerinde toplama, uyanıklık hali olarak tanımlanmaktadır ve öğrenmenin en önemli unsurlarındandır. Dikkat aşağıda sıralanan bileşenleri kullanarak sonuca ulaşmaya çalışır.

 • Uyanık kalma, aktif olma,
 • Belirli bir işe başlayabilme,
 • Belirli bir işi sürdürme konusunda kendini kontrol edebilme,
 • Öncelik belirleme,
 • Önemli olanı seçebilme,
 • Sıraya koyma,
 • Planlama, düzenleme yapabilme,
 • Zamanı ayarlama.

Dikkat, bir şeyi öğrenmek, anlamak veya kavramak amacıyla gösterilen zihinsel çabadır. Dikkat, etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için özel bir öneme sahiptir. Dikkati belirli bir konu üzerinde toplamadan, çalışmada ısrarcı olunması boşuna zaman yitirmekten başka bir şey değildir. Bu tür bir çalışma anlayışı verimli olmadığı gibi; öğrencide ders çalışmaya karşı genel bir isteksizlik, ilgisizlik, hoşnutsuzluk ve bıkkınlık duygusunun ortaya çıkmasına da neden olur. Dikkat, öğrencinin öğrenme sürecinin yanında;

 • Davranışlarının şekillenmesinde,
 • Algılamasında,
 • Hatırlamasında,
 • İletişim kurmasında,
 • Problem çözmesinde ve diğer bilişsel alanlarında da önemli bir role sahiptir.

Dikkat sürecini etkileyen bir dizi psikolojik, çevresel ve sosyal değişkenler söz konusudur. Başarılı olmak için dikkat dağıtıcıların farkında olunması ve bunların kontrol altına alınması son derece önemlidir.

Zihinsel gelişim tıpkı kas gelişimi gibi zorlama ile gerçekleşmektedir.

Attentioner Dikkat Programı

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Bu programın bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun aşağıdaki dikkat işlevlerini etkili biçimde iyileştirmesi ve geliştirilmesi hedeflenir.

 • SEÇİCİ DİKKAT; Birden çok uyarıcı arasında, dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.
 • BÖLÜNMÜŞ DİKKAT; Aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.
 • ODAKLANMA; İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme.
 • ZAMANLAMA; Yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

Attentioner, 7-18 yaş grubundaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı almış veya sınava hazırlanan, dikkat problemi yaşayan çocuklara bireysel veya maksimum 4 çocuktan oluşturulan gruplar halinde uygulanabilen 15 oturumluk yapılandırılmış bir programdır.

Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?

Çeşitli kelimelerin beyne daha hızlı iletilerek bir metnin çok daha kısa sürede okunabilmesini, anlaşılabilmesini ve algılanabilmesini sağlayan ve gözlerimizin dudak kıpırdatma hızımıza oranla çok daha büyük imkân sunmasına dayanan bir tekniktir.

Anlayarak hızlı okuma tekniğinin amacı; çeşitli kelimelerin beyne daha hızlı iletilerek okunulan metnin çok daha kısa bir sürede okunabilmesini, anlanabilmesini ve algılanabilmesini sağlamaktır.

Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.

Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temek amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası bu program görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir.

Kurumumuzda yapılan dikkat çalışmaları ve hızlı okuma ile birlikte dikkat ve konsantre büyük oranda artarak, okuma hızı 2-3 kat artar. Bunun yanı sıra;

 • Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.
 • Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.
 • Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.
 • Program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur.
 • Bireyin bilgi birikimi de artmış olacaktır.
 • İş ve okul hayatında önemli avantajlar sağlar.
 • Günlük kitap okuma sürenizde daha fazla sayfa bitirmenizi sağlar.
 • Okunanlar, daha iyi anlaşılır ve uzun süreli bellekte kalıcı yer edinir.
 • Beyin-göz koordinasyonunun kurulmasıyla hızlı düşünme olanağanı sağlanır.
 • Kişi sahip olduğu yeteneğini fark eder ve geliştirme fırsatı yakalar.
 • Dikkat ve konsantre büyük oranda artarak, okuma hızı 2-3 kat artar.
 • Gözler yorulmaz ve görme yeteneği gelişir. Gözler iyi bir ayrıştırma yeteneği kazanır.
 • Kelime haznesi zenginleşir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.