Gerilim Kavramı

0 0

Stres, günlük yaşantının varoluşunun tipik bir özelliğidir. Benzeri bir durum ise öteki bir kişi için garip olmasa da, günlük hayattaki isteklerin kişi üzerinde büyük bir fizikî ve zihinsel tesiri vardır. Çeşitli varsayımsal ve uygulamalı gerilim ile çalışma olsa da, her şeye karşın gerilimin manası üzerine ortak karara ulaşılmamıştır (Veach ve ark., 2003). Günlük omurdaki en temel tıbbi mevzulardan biri olan gerilim (Kinman ve Jones, 2003), çeşitli yaratıcılar tarafından farklı hallerde tasvir edilmiştir. Bu tanımlar gerilim bir kısmı “vücudun fizyolojik ve zihinsel olarak verilmiş reaksiyonlardır (Sdorow, 1998), organizmanın fizikî ve zihinsel hudutlarının baskı verilmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur (Baltaş ve Baltaş, 2000).

Günümüzün süratli toplumsal, politik ve mali değişimlerin olduğu periyottur. İnsanların bu üzere süreçlerde meydana gelebilen ilerlemelere ahenk sağlayıp sağlayamayacakları kıymetli faktördür (Kara ve Koç, 2009). Vakit geçtikçe, bir ilerleme artıyor, mevcut olanlar süratle güncelleniyor, bireylerin gereksinimleri değişiyor ve plandaki bahisler daima gelişiyor. Bireyler genel olarak dönüşüme ahenk sağlayacakları için, artık ve tekrar birkaç badire ile karşı karşıya kalıyorlar ve karşılaştıkları zorluklara teslim olmak ya da karşı çıkmak ortasında sık sık mantıklı bir tutarsızlık yaşıyorlar (Akgemci, 2001; Doğan ve Eser, 2013).

Stres, bir kural olarak, bir kişinin hayatındaki değişikliklere ahenk sağlama gayretidir, fizikî ve öbür birey ve objelere karşı ahenk ayarlanamadığı vakit istikrarda sorunlar yaşanır(Şahin 2007). Bireyler, ömürleri boyunca hareketlilik halinde olacağı ve isteyen olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Gerilim, kişinin niteliklerinin bu kahra ahenk sağlayamaması durumunda ortaya çıkar (Baltaş, 2007). Bugün, gerilim fikri, günlük ortamlardaki değişiklikler, çağın getirdiği teknolojik gelişmeler ve devrin modernizasyonu ile ön plana çıkmıştır. Gerçek şu ki, gerilim günlük varoluşun nizamlı bir modülüdür ve pek çok insanın bunu anlamamasına bakılmaksızın önemli bir baskı yüküne sahiptir (Güçlü, 2001).

Stres, birey üzerindeki bir aktivite yahut durumun getirdiği fizikî ve zihinsel gerginlik durumunda meydana gelen reaksiyon olarak karakterize edilir (Hellriegel, 1992). Gerilim alternatif bir tarifte, kişinin etraftan fiziki yahut soyal durumdan oluşan zahmetli şartlar sebebiyle fizikî ve zihinsel kısıtlamalarını geride bıraktığı efor olarak karakterize edilir (Cüceleoğlu, 1993). Bu formda, kişinin refahını tehlikeye atan gerilim, bireyin hududunu azaltır ve ikna edici bir tesire sahiptir (Akbağ, 2000; Ünal ve ümmet, 2005).

Hans Selye’nin sözlerinde, gerilim, çok derecede dikkat cazibeli ve çok derecede az kavranan ve insan bedeninde baskılara neden olan durumları yaratan mantıksal bir değerlendirmedir (Hesson ve Olpin, 2012). Öteki bir deyişle iş dünyasında merkezlenmesi gereken ve çağın vebası olarak bilinen mevcut çalışma irtibatlarını yönlendiren gerilim, ” iş hayatında kişiyi baskı altına alan, emekçiyi işten soğutan ve performansını düşürmesine neden olan bir tariftir.”Aynı şekilde” yükseltme tepkisi yahut her ikisi ortasında irtibat olarak tasvir edilebilen gerilim fikri (Dewe ve ark., 2010) ve bu fikrin yükselişine karşı ağır bir uğraş harcamaktadır.

Tanımların temel özellikleri:

  1. a) gerilim tipik tekniklerle kısıtlanabilecek bir tepki değildir.

  2. b) gerilim, bireyi olağan durumdan daha hareketli bir yapıya geçirir,

  3. c) gerilim, birey ve şart ortasındaki işbirliği nedeniyle olur,

  4. d) kaygı içinde, bir risk görünümü vardır ve bu tehlike izlenimi yüksektir,

  5. e) gerilim kişinin tüm organizmasını tesirler,

Diğer tariflerle tıpkı halde, gerilimin farklı fikirlerle, “gerginlik”, “yorgunluk”, “sıkıntı”, “tıkanıklık” ve “bozulan denge” ile sıkı bir formda özdeşleştirildiği söylenebilir (Okutan, 2002).

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.