İdrar Kaçırma

0 0

Alt idrar yolları şikayetleri idrarın depolanırken, işeme sırasında ve sonrasında olmak üzere üç ana başlıkta tanımlanır. Depolama rahatsızlıklarının en çok bilineni çok etkin mesane (AAM) ve idrar kaçırmadır. Çok etkin mesane rahatsızlığında hastanın temel şikayeti sıkışmadır. Bu duruma idrar kaçırma, sık idrara gitme ve gece idrara kalkma yakınmaları eşlik edebilir.

Bizim yaptığımız alt idrar yolları yakınmalarının görülme sıklığının araştırıldığı çalışmamızda bu yakınmaların ülkemizde epeyce sık görüldüğü tespit edilmişdir. Sıkışma tipi idrar kaçırma %6.5,(erkeklerde %3,9, bayanlarda %8,2), öksürmekle yahut karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen gerilim tipi idrar kaçırma %14,1((erkeklerde %3,9, bayanlarda %21,2) bu iki durumun birlikte görüldüğü karışık tipte idrar kaçırma ise %5,6 (%0,8 erkeklerde, %9 kadınlarda), oranlarında olduğu görülmüştür.( Zumrutbas AE, Bozkurt AI, Tas E, Acar CI, Alkis O, Coban K, Cetinel B, Aybek Z. Prevalence of lower urinary tract symptoms, overactive bladder and urinary incontinence in western Turkey: Results of a population-based survey. Int J Urol.2014 Jun 15.). Üç tip idrar kaçırmanında birinci tedavi seçenekleri daha az yan tesiri olan ve yapılması daha kolay olan tedavi prosedürleridir. Sık idrara giden bir kişi için aldığı sıvı ölçüsünün azaltılması yahut idrarını uzun periyodik tuttuğunda idrar kaçıran bir şahısta ise vakitli işeme dediğimiz muhakkak saat aralıklarında çok sıkışmadan idrar yapmasını tavsiye ederek başarılı olunabilir. Gece idrar yapmak için uyanan (noktüri) bir bireyde akşam saatlerinde yahut yatmadan evvel aldığı su ve sulu besinleri azaltması önerilir. Kahve içmenin sıklığı yahut ölçüsünün azaltılması şikayetlerinin düzelmesinde katkı sağlayabilir. Östrojen eksikliğinin saptanması durumunda bölgesel vajinal östrojen kullanımı yararlı olacaktır. Karın alt bölgemizdeki idrar torbası, rahim, rektum ve prostat üzere organlarımızı destekleyen ve idrar ve kaka denetimini sağlayan kasların idman yahut fizik tedavi metotlarıyla güçlendirilmesi olumlu tesir yapabilir.

Bu cins tedavi usulleri ile tedavide başarılı olunmayan durumlarda stress ve sıkışma ve karışık tipte idrar kaçırmada bir üst basamak tedaviye geçilir. Bu evrede hastalaığın nedenini daha net anlamak ve gerçek tedavi seçilmesinde ürodinami incelemesi yararlı olacaktır. Ürodinami alt idrar yollarının işlevsel açıdan incelenmesinde kullanılır. Bu testte idrar torbasına çok ince bir sonda ile sıvı verilirken tıpkı vakitte mesanenin birinci idrar hissinin ne vakit oluştuğu, mesane dolumu esnasında istenmeyen mesane kasılmalarının olup olmadığı, mesane hacminin kâfi olup olmadığı ve kasılma gücü incelenir. Bunun yanında idrar kaçırmanın stress yahut sıkışma tiptemi olduğu rahatlıkla ayırd edilebilir. Bu yolla hakikat tedavinin seçilmesinde çok pahalı bilgiler elde edilir. İkinci değerli nokta nörolojik bir rahatsızlığın ve diğer bir hastalığın eşlik edip etmediği yahut organ sarkmasının (prolaps) olup olmadığıdır. Bu durumların varlığında tedavi çok farklı ve daha karmaşık olabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.