Kişilik Bozukluğu

0 0

Kişilik bozukluğu, bireyin bilişsel olarak fikirlerine tesir eden ve etrafına karşı yanlış algılar oluşturmasını sağlayan zihinsel bozukluktur. Kişilik bozukluğu olan bir bireyler var olan durumu algılamakta, insanları algılamakta, anlamakta ve şahıslarla bağlantı kurmakta sorun yaşarlar. Bu durum kişilerarası alakalarda, toplumsal aktivitelerde, işte çeşitli sorunlara ve sınırlamalara sebep olur. Kişilik bozuklukları çoklukla kalıcı olmakla bir arada birtakım ortak özellikler taşımaktadır. Kişilik bozukluğuna sahip bireyler ekseriyetle toplum tarafından farklı görülürler. Bu kişilik bozukluğuna sahip bireylerin iç görüleri ekseriyetle yok denecek kadar azdır. Etrafları ile yaşadıkları uyuşmazlıkların kendilerinden kaynaklı olduğunu kabullenmeleri çok zordur. Bu durum onların tedavi almalarını da zorlaştıran bir etken olmaktadır. Bu bozukluklarının temeli çocukluk ve ergenlik devrine dayanır. Bilhassa erken periyot travmalarının kişilik bozukluğunun oluşmasını sağladığı görülmektedir.

Personality disorder is a mental disorder that affects the individual’s cognitive thoughts and creates false perceptions about the environment. Individuals with a personality disorder have problems perceiving the existing situation, perceiving and understanding people, and relating to people. This situation causes various problems and limitations in interpersonal relationships, social activities, and work. Although personality disorders are usually permanent, they have some common features. Individuals with personality disorders are often viewed differently by society. Individuals with this personality disorder usually have little or no insight. It is very difficult for them to accept that the disagreements they experience with their environment are caused by themselves. This is a factor that makes it difficult for them to receive treatment. These disorders are based on childhood and adolescence. It is seen that especially early traumas lead to the formation of personality disorder.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.