Öfke ile Başa Çıkma

0 0

Öfke; engellenme, akına uğrama, tehdit edilme üzere durumlarda hissedilen ve çoklukla neden olan bireye ya da şeye yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen ağır duygusal yansıdır.

Öfke bir işarettir. Öfkemiz; incindiğimizi, haklarımızın yahut hudutlarımızın ihlal edildiğini, ihtiyaçlarımızın ya da isteklerimizin yanlışsız formda karşılanmadığını ya da yalnızca, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren bir mesaj olabilir. Öfke, sağlıklı tabir edildiğinde yapan ve şahıslar ortası ilgileri düzenleyici bir histir. Orantılı dozu, istemediğimiz davranışları engellemede bir araç fonksiyonu görür. Öfke, öbür hisler üzere epey olağan ve üniversal bir histir. Değerli olan öfkeyi gerçek formda, gerçek şahsa, hakikat ölçüde ve denetimli bir formda ulaştırabilmektir. Öfkenin yaşanma biçimi, onu düzgün ya da makûs kılmaktadır.

Öfke duygusu kendisini niyet, davranış ve fizyolojik belirtilerde çeşitli değişiklikler ile gösterir. Öfke durumunda kişi; reddedildiğini, aşağılandığını, tehdit altında olduğunu düşünebilir. Bununla birlikte ortamdan uzaklaşma, taarruza yahut savunmaya geçme, şiddete başvurma üzere davranışlar sergileyebilir. Ayrıyeten kalp atışının hızlanması, teneffüs düzensizliği, terleme, titreme, ses tonunda değişiklik üzere çeşitli fizyolojik değişiklikler ortaya çıkar.

Bizi nelerin öfkelendirdiğini bilmek kıymetlidir. Zira bu mevzuda bir şeyler yapacağımız vakit, bu güzel bir başlangıç noktası olur. Mümkünse bu şeylerden kaçabiliriz ya da bu türlü şeyler olduğunda nasıl bir reaksiyon verirsek daha yeterli olur, bunun üzerine çalışabiliriz.

Öfkeyi bu kadar tehlikeli ya da kaçınmak istediğimiz bir his yapan, gerçek düşünebilmemizi önemli manada engellemesi, karar düzeneğimizi bozmasıdır. Tahminen ‘o anda, ö öfkeyle’ sonuna kadar haklı olduğumuzdan eminizdir fakat sonradan aklımız başımıza geldiğinde, haksız olduğumuz yanları ya da reaksiyonumuzun aşırılığını fark ederiz. Öfke idaresiyle ilgili sorun yaşayan bireyler, ekseriyetle öfke patlamalarından sonra ağır suçluluk duygusu yaşar ve utanç hissederler. Kalp hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli ruhsal rahatsızlıklar, uykusuzluk, konsantrasyon sorunları üzere pek çok yan sorun da öfke ile baş edememenin sonucunda ortaya çıkabilir.

Öfke ile baş etmede değerli bahisler şu halde sıralanabilir:

1- Öfkeyi kabul etmek

2- Öfkenin kaynağını bulmak ve neden öfkeli olduğunu anlamak

3- Kendini ve pahalarını tanımak

4- Gevşeme ve sakinleşme tekniklerinden yararlanmak

5- Öfkenin söz edilmesi

6- Sorunu çözme ve daha âlâ bir iletişim

Öfke, birden fazla vakit alakasız üzere görünebilen günlük olaylar tarafından tetikleniyorsa yahut bahisle, durumla orantılı olmayacak derecede ağır bir his yaşıyorsak; öfkemiz çocukluk çağı travmalarımızın bir işareti olabilir. Ve böylesi bir durumda tek başına öfkeyi denetim etmeye çalışmak güç olabilir. Kesinlikle bir terapi takviyesi almanızı öneririm.

Sağlıkla kalın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.