Psikoterapi nedir ve bu süreç biz de neleri değiştirir ?

0 0

Psikoterapi nedir ve bu süreç biz de neleri değiştirir ?

Psikoloji bilimi kişinin ruhsal dünyasının değişim ve gelişimini inceleyen, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarının ve bunların bütününü oluşturan bireyi anlamaya çalışmıştır. Bireyi anlamak ve anlamlandırmak için geliştirilen bütün kuramlar ile psikoterapi sürecinin temelleri atılmıştır.

Psikoterapi, danışana kendinin en iyi versiyonu olması için hayatını tekrardan inşa etmesine , etrafındaki kişi ve durumlara yaklaşımının daha sağlıklı olmasına ve kendiyle barışık bir birey olmasına karşın verilen psikolojik bir destektir. Bireyin rahatsızlık duyduğu, günlük hayatının işlevselliğine zarar veren duygu ve davranışalarının yerine daha olumlu ve uyumlu bir davranış geliştirmesi konusunda verilen bir psikoeğitim süreci olarakta adlandırılabilir.

Danışan ve psikolog arasında gerçekleşen bu süreçte en mühim nokta ilk seanstan itibaren aralarında oluşan güven duygusu ve terapötik iş birliğidir. Terapotik ortamda psikologun danışanı koşulsuz saygı ve kabul ile etkin bir şekilde dinlemesi ve anlaşıldığını hissettirmesiyle başlayan süreçte danışanın da bazı sorumlulukları vardır. Danışanın seanslara aktif katılımı, daha iyi olmak için terapistle iş bilirliği içinde olması ve gerçeği yansıtması sürecin daha sağlıklı ilerlemesinde ve kişinin iç görü kazanarak değişimin başlamasında fayda sağlayacaktır. Psikologun; danışanın davranışlanırının psikolojik kökenlerini anlaması ve süreç içerisinde danışanın da anlamlandırmasını sağlaması bu sürecin özünü oluşturur. Danışanın kendini açmasında en önemli faktörlerden biri de terapistin empati gücünün yüksek olması ve olaylara danışan perspektifinden bakabilmesidir. Bu durum onu doğruları ve yanlışlarıyla tarafsız dinlediğinizi, kendini rahat hissetmesini ve terapinin daha iyi ilerleyerek semptomların azalmasında etkilidir. Kendini güvende ve anlaşılır hisseden danışanla yüzleşme daha kolay gerçekleşir, olumsuz inançlarının yerini olumlu inançlar ile değişirir.

Psikoterapinin bir süreç olduğunu lütfen unutmayalım, başlarken ve sonlandırırken danışanla işbirliği doğrultusunda ilerleyen bu süreç; kişinin kendine hayat boyu psikolojik iyilik halini koruması konusundayapacağı en önemli yatırımdır.

Lena Psikoloji Merkezi olarak biz bu süreçte sizlerin yanınızdayız, sizde bu desteği almak için bir adım atmaktan çekinmeyiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.