Stalk Bağımlılığı

0 0

1) STALK NEDİR?

Stalk gizlice takip manasına gelen İngilizce bir sözdür. Son vakitlerde gençler ortasında hayli tanınan olan bu kavram daha çok ilgili kişiyi haberinin olmayacağı biçimde toplumsal medya üzerinden takip etmek ve hakkında bilgi toplamak manasında kullanılır. Toplanan bilgiler karşı tarafa ziyan vermek için kullanılabileceği üzere sadece mağdurla bağı devam ettirmek için pasif formda de gerçekleştirilebilir. Stalk birden fazla bireye yönelebileceği üzere tek bir kişi üzerinde de ağırlaşabilir.

2) STALK RUHSAL BİR RAHATSIZLIK MIDIR? STALKIN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Her şeyden evvel bizimle irtibat kurmayı reddeden ya da bizim bağlantı kurmayı tercih etmediğimiz özcesi bir formda karşılıklı bağ kurmadığımız biri ile duygusal bağımızı devam ettirmeye çalışmamız sağlıklı bir tavır değildir. Stalkı başka ruhsal bir rahatsızlık olarak değerlendirmektense obsesif kompülsif bozukluk, paranoya ya da bağımlı kişilik bozukluğu üzere bir ruhsal rahatsızlığın kendini ortaya koyma biçimi olarak pahalandırmak daha doğrudur. Altta yatan ruhsal rahatsızlık ve stalk yapmaya mecburî hissetme hali tedavi edilebilir bir durumdur.

3) STALK YAPAN KİŞİNİN RUH HALİ NASILDIR?

Kişi çoklukla ağır duygusal bir ruh haline girdikten çabucak sonra kurbanın ve kurbanla ilgili şahısların toplumsal medya hesaplarına bakmaya yahut çeşitli tarayıcılarda kurbanın ismini aratma muhtaçlığı hissetmeye başlar. Birinci başlarda bireye zevkli ve rahatlatıcı gelen bu hareket bir müddet sonra “bakmak zorunda olma” hissine dönüşmeye başlar. Stalk yapmak ruhsal bir sorun haline geldiğinde kişi gün içinde tekraren stalk yapma gereği hisseder ve stalk yapmazsa rahatlayamayacağını hissetmeye başlar. Toplumsal medya tabiriyle “ağır stalker” dediğimiz şahıslar çoklukla bu takıntılı davranışından hiç kimseye bahsetmezler, bahsetseler de binde bir gerçekleştirdikleri“masum” bir hareket olarak göstermeye çalışırlar.

4) STALKA MARUZ KALAN KİŞİNİN RUH HALİ NASILDIR?

Bir kişinin sanal yahut gerçek olarak ısrarlı bir formda takip edilmesi taciz olarak kıymetlendirilir. İzlendiğini bilerek hareket eden kişi eskisi kadar doğal davranamamaya başlar. Kendisinin ne kadar ve kimler tarafından ne gayeyle takip edildiğinden emin olmayan ama takip edildiğini bilen şahısta huzursuzluk hisleri artmaya başlar ve ne kadar gerçekçi olduğundan emin olamadığı kaygı hislerinden muzdarip olmaya başlar.

5) STALK BİR TAHLİL MÜDÜR?

Biri size bir kötülük yaptı ve siz ona istediğiniz kadar karşılık veremediniz. Ya da olumlu hislerinize karşılık alamadınız. Ya da yaşadığı kıssanın sonunu çok merak ettiğiniz biri var. Gerçek bir bağınızın hiç olmadığı ya da artık bağınızın kalmadığı bu şahısla kurduğunuz sanal ve tek taraflı bağ üzerinden “şu an nasıl olduğu ve hayatının nereye gittiğini” anlamaya çalışıyorsunuz. Öncelikle yaşadığınız his epeyce anlaşılabilir ve insani bir histir. Ancak toplumsal medya insanların birbirine çok rahat ulaşabilmesine, birbirlerine karşı hislerini sonlandıramamasına bu yüzden gereksiz bağların kopamamasına dayanak veriyor. Uzaklaştığınız şahısla ilgili hisleriniz ya da ağır merakınız devam ettikçe ve ilgili bireyle bağ kuramadıkça bu hisler sizi zehirlemeye başlayabilir. Stalkladığınız kişiyi git gide gözünüzde büyütür ve ulaşılmaz bir hale getirirsiniz. Onun hayatındaki kolay olaylar size çok manalı görünür ve onun memnunluğu da mutsuzluğu da çok pahalı manalar kazanmaya başlar. Stalk, bilhassa ileri boyutlarda kendine azap etmektir. Bir de her şeyden evvel hayat devam ediyor. Halbuki stalka ayırdığınız vakit ve zihninizdeki yer sizin hayatta geri planda kalmanıza ve hayatı kaçırmaya başlamanıza neden olur. Hayat süratle akıp giderken, gerinizde bıraktığınız bireylerin şimdisinde yaşamaya çalışmak hem de tam olarak ne olduğunu anlayamamak sizin gerçekle irtibatınızı ve gerçeği algılama halinizi ne yazık ki hayli zorlayabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.